Hoge heupfracturen

Hoge heupfracturen

Onverplaatste hoge heupfracturen kunnen behandeld worden met 3 schroeven. De grote voordelen zijn dat de ingreep vrij beperkt is en dat de patiënt zijn eigen heup behoudt. Het belangrijkste nadeel is dat de patiënt 6 weken niet mag steunen op het geopereerde been en daarna nog 6 weken dient te revalideren. Soms kan de heupkop door de breuk afsterven waardoor in 2de tijd dan toch een heupprothese dient te worden geplaatst.

Verplaatste hoge heupfracturen worden meestal behandeld met het plaatsen een heupprothese. Deze operatie is ingrijpender voor de patiënt maar postoperatief mag de patiënt volledig steunen op het geopereerde been en is er dus een snellere revalidatie mogelijk.

Traumatologie »