Uw Schouder Ingreep

Uw Schouder Ingreep

Voor uw operatie

Preoperatieve onderzoeken:
Zodra een datum voor uw operatie is vastgelegd, zal uw huisarts de pré-operatieve onderzoeken met u overlopen.
In geval van prothese chirurgie worden gemakshalve de onderzoeken vaak in het ziekenhuis georganiseerd.

MRSA-screening:
In geval van prothese chirurgie zal u een MRSA-screening laten uitvoeren voorafgaand aan de opname. Dit gebeurt door de verpleegkundige in het ziekenhuis. Indien u ‘positief’ bent, moeten bepaalde maatregelen getroffen worden.
De meesten zijn dan ‘drager’ zonder er last van te hebben.

Informed Consent:
Uw chirurg zal de voordelen, risico’s, mogelijke complicaties , eventuele meerkost en het herstel met u bespreken. U moet ook op de hoogte worden gesteld van alternatieve behandelingsopties, indien van toepassing. Het is belangrijk dat u in dit stadium nog vragen stelt en eventuele problemen bespreekt.
U krijgt ook een info brochure waarin dit allemaal nog eens staat.

Naar het ziekenhuis

U wordt gevraagd om ten minste zes uur voorafgaand aan het tijdstip van opname niets te eten of te drinken, behalve een slok water voor uw thuismedicatie.
Als u een algemene narcose heeft ondergaan, moet u naar huis worden gereden en mag u na de behandeling 24 uur niet rijden. U zult ook iemand thuis nodig hebben om de eerste nacht bij u te blijven.

Na de operatie

Als u op de recovery wakker wordt, heeft u een draagdoek. Het type is afhankelijk van de uitgevoerde ingreep. Afhankelijk van de chirurgie en voorkeur chirurg kan de sling aangewezen zijn voor een paar dagen tot ongeveer zes weken. Raadpleeg de info brochure voor meer informatie hieromtrent.
Afhankelijk van type ingreep blijft u 1 nacht of is de procedure gepland in dagziekenhuis. Raadpleeg uw info brochure ivm de inhoud van uw valies igv opname.
Als het een daghospitalisatie betreft, zal u ongeveer 4 uur na de operatie naar huis kunnen gaan. Een fysiotherapeut zal u in het ziekenhuis de juiste oefeningen leren .
Veel patiënten revalideren onder supervisie van hun kinésist. Als u er geen hebt, kunt u desgewenst met een ziekenhuis kinésist revalideren.

Pijn

Afhankelijk van de type ingreep, plaatst de anesthesist een zenuwblok. Dit betekent dat direct na de operatie de schouder en arm vaak volledig gevoelloos zijn. Dit kan enkele uren duren. Hierna kan de schouder pijnlijk zijn. De verpleegafdeling kent dit goed en in overleg met de dienst anesthesie is er een pijnschema voorzien. Lokale ijsapplicatie vermindert de pijn en zwelling.

De wonde

De operatie kan worden uitgevoerd via sleutelgat techniek (kijkoperatie- arthroscopisch) of via open benadering.
In geval van kijkoperatie gebruiken we meestal via twee of drie punctie wonden van 5 mm. Deze worden na de ingreep gesloten met een resorbeerbare (verteerbare) draad. De wonde van beide technieken moeten droog blijven gedurende de eerste 5 tot 7 dagen. Ondertussen kunt u douchen met de waterdichte pleister (Tegaderm) die door de verpleging is aangebracht voor uw vertrek naar huis. Als deze na enkele dagen loskomt, dan vervangt u dit door een eenvoudige pleister tot de wonde volledig is genezen.

Slapen

Slapen zal de eerste paar weken ongemakkelijk tot zelfs moeizaam zijn, vooral als u probeert op de geopereerde arm te liggen. We raden u aan om op uw rug of aan de andere kant te liggen. Veel patiënten slapen half rechtopzittend. Gewone kussens kunnen worden gebruikt om u comfort en ondersteuning te bieden. Een kussen dat in tweeën wordt gevouwen, ondersteunt de elleboog aan de geopereerde schouder en een kussen langs uw rug helpt u te voorkomen dat u ‘s nachts op uw behandelde schouder rolt.
Een zwangerschapskussen is heel praktisch om de last te minimaliseren.

Vervolg afspraak

Een controle afspraak wordt voorzien 3-6 weken na de ingreep. Deze, tezamen met uw ontslagbrief, medicatie voorschrift en kiné aanvraag, krijgt u mee bij ontslag.

Dagelijkse activiteiten

De eerste paar weken na de ingreep zal u zich moeten aanpassen aan uw schouder.
Afhankelijk van de type ingreep heeft u richtlijnen en tips and tricks gekregen (van fysio- en ergotherapeut) hoe u moet omgaan met de draagdoek en uw geopereerde schouder om uw dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren.

Vrijetijdsactiviteiten

Uw fysiotherapeut en chirurg zullen u adviseren wanneer het veilig is om uw vrijetijdsactiviteiten te hervatten. Dit zal variëren afhankelijk van uw operatie, leeftijd en sport, evenals de periode die nodig is om uw schouderspieren te trainen. Raadpleeg het revalidatieschema voor meer informatie over onze richtlijnen voor uw specifieke operatie.

Auto rijden

Dit zal weer variëren afhankelijk van type ingreep en bijhorende revalidatieschema.
In de regel kunnen patiënten met een blauwe draagdoek al na enkele dagen rijden, met een zwarte ten vroegste na 6 weken.
Een automaat is dan weer gemakkelijker dan een schakel bak.
Het blijft moeilijk voor uw behandelende arts om voor u te bepalen of u veilig kunt rijden. Wij raden aan dat u dit samen met iemand beoordeelt en dat u eerst eens oefent op een verlaten parking. Informeer ook bij uw verzekering.

Terug naar werk

Dit is afhankelijk van type ingreep, revalidatie en werk. Wordt per patiënt bepaald.

MRSA-screening vóór de operatie

Wat is MRSA?
U hebt mogelijks al gehoord van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA – ziekenhuis bacterie) via tv en kranten. Het klinkt beangstigend, maar het kan worden voorkomen en behandeld.
MRSA staat voor Methicilline-resistente Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus is een veel voorkomend type bacterie dat onschadelijk kan leven op de huid. Soms kan het een aantal veelvoorkomende infecties veroorzaken zoals steenpuisten en wondinfecties. Methicilline is een type penicilline (antibiotica). MRSA wordt niet gedood door de gebruikelijke antibiotica en komt vaker voor in het ziekenhuis, rusthuis omdat mensen meer kans hebben om infecties te krijgen als ze al ziek zijn of hun immuunsysteem minder effectief werkt (bejaarde populatie). MRSA kan ernstige chronische wondinfecties veroorzaken, die lang duren om te genezen en soms tot bloedvergiftiging kunnen leiden.
Staphylococcus aureus komt vrij vaak voor: ongeveer 20% van de mensen draagt de kiem (zonder daar last van te hebben) in hun neus of op hun huid. Echter, slechts 6% van de patiënten die voor chirurgie naar het ziekenhuis komen hebben MRSA. De kiem is normaal gesproken geen risico voor gezonde mensen en de meeste mensen die het dragen, hebben geen symptomen en weten niet dat ze het dragen. Oudere mensen zijn frequenter getroffen door deze bacterie maar alleen omdat ze vaker in het ziekenhuis zijn en/ of een slechter immuunsysteem hebben. Geslacht en etnische afkomst zijn niet belangrijk. Vaak zien we deze bacterie bij landbouwers met varkens.

Screening op MRSA
Wanneer mensen worden behandeld voor MRSA voordat ze hun operatie hebben, herstellen ze beter en is de kans dat andere patiënten besmet raken aanzienlijk verminderd.

Hoe zal ik worden gescreend op MRSA?
We kunnen onderzoeken of u MRSA drager bent door een bacterie kweek uit de binnenkant van uw neus te nemen. Deze test is pijnloos, heeft geen bijwerkingen en wordt afgenomen in het ziekenhuis aldoor de geplande ingreep.
De kliniek zal u contacteren als het resultaat positief is (u bent dan drager) en u wordt geïnformeerd over wat u vervolgens moet doen.

Wat als ik MRSA heb?
Als u drager bent, hoeft u zich geen zorgen te maken! Het is onwaarschijnlijk dat u schade lijdt of iemand anders besmet. Het is alleen een risico voor immuungecompromitteerden of familieleden die zelf een operatie verwachten in de nabije toekomst. Helaas, als u MRSA drager bent , moet uw geplande operatie uitgesteld worden tot u weer negatief bent (dus geen drager meer) als voorzorg voor u zelf alsook voor andere patiënten in het ziekenhuis.

Behandeling voor MRSA
De verpleging en dienst microbiologie van het ziekenhuis zal u vertellen wat te doen. De behandeling houdt in dat je je haar en huid wast met speciale zeep, speciale zalf aanbrengt in neus en dat u soms vijf dagen lang elke dag je kleding, lakens en kussenslopen verwisselt. In de meeste gevallen werkt dit heel goed.
Zodra u de behandeling heeft ondergaan, wordt u opnieuw getest en als u 3x achtereen vrij bent van MRSA, kan uw operatie doorgaan.

Welkom in onze
Schouder- en Elleboogkliniek »