Hechting van schouderpees

Hechting van schouderpees

Wat?

Uw schouderpees (of pezen) zijn afgescheurd. Wij stellen een ingreep voor om deze te hechten. Dit geschiedt in de regel via een kijkoperatie (arthroscopie) maar wordt soms via een ‘open’ techniek uitgevoerd.

Wie?

Bij iedere patiënt waarbij wij denken een verbetering te bekomen in functie, slaapcomfort, kracht, ADL (dagdagelijkse activiteiten) en levenskwaliteit. Laagdrempelig om deze pathologie te opereren bij < 65 jaar, zeker na trauma.

Klachten?

Varieërt van mobiliteits verlies tot nachtelijke pijn en van krachtverlies tot chronisch zeurende last.

Onderzoeken?

Meestal volstaat een radiografie en echo. Soms vragen we een a-mri of a-ct om de omvang van de scheur of de peeskwaliteit te beoordelen.

Wanneer behandelen?

Als conservatieve chirurgie geen verbetering geeft en u last blijft behouden met weerslag op nachtrust en/of dagelijkse activiteiten. In de regel bij gezonde, actieve patiënten die medisch geen contra-indicatie zijn of waarbij de nadelen van de ingreep te verantwoorden valt. Leeftijd is relatief.

Welke behandeling?

Via botankers herfixeren we de afgescheurde pees. Na de ingreep wacht u doorgaans een revalidatie periode van 3-6 maanden afhankelijk van de grootte van de scheur en de peeskwaliteit. Uw arm wordt ondersteund in een draagdoek gedurende de eerste 6 weken volgend op de ingreep.

Extra informatie

Zie info brochure Hechting van afgescheurde schouderpees »

Welkom in onze
Schouder- en Elleboogkliniek »