Revalidatie

 

In onderstaande lijst vindt u meer uitgebreide informatie over de revalidatie

Het resultaat van de chirurgie wordt sterk bepaald door de revalidatie. Een goede samenwerking met de kinesisten, zowel in het ziekenhuis als thuis, is dan ook noodzakelijk. Daarom organiseren we overlegmomenten (congressen) met de “Kine-Kring-Noorder-Kempen” (link: https://ebertschoofs.wixsite.com/kinekring)

Deze samenwerking heeft geleid tot het ontstaan van meerdere (richtinggevende) schema’s. Uiteraard vult uw kinesist deze algemene schema’s in naar uw eigen noden. Bij problemen overlegt hij/zij met uw chirurg. Zo kan bijsturing gebeuren. Indien nodig zal uw kinesist u vragen om u vroeger op de raadpleging orthopedie aan te melden.

Verdere info: lees de volledige brochure “Totale Knie Prothese” en brochure “Revalidatie na Totale Knie Prothese”

Onmiddellijk na uw operatie wordt uw been in een spalk geplaatst omdat men na elke knieoperatie de neiging heeft om de knie geplooid te houden (minder pijnlijk). Hierdoor kan het later behoorlijk veel inspanning vergen om uw knie opnieuw gestrekt te krijgen. De belangrijkste taak van de spalk is deze contractuur (niet kunnen strekken) te voorkomen. U moet de spalk vooral ’s nachts dragen.

Eenmaal u uw been vlot volledig kunt strekken, mag de spalk definitief afblijven (meestal ongeveer 3 weken na de ingreep).

Het is wel de bedoeling van zo snel mogelijk de enkel en de knie te bewegen en dit om klontervorming (flebitis) in uw been te voorkomen. Daarnaast laat de spalk u toe om, de eerste keer onder begeleiding van een kinesist of een verpleegkundige, recht te staan. U mag met de spalk aan, indien de pijn dit toelaat, volledig doorsteunen. Indien uw knie te pijnlijk is (wegens zwelling) bouwt u het steunen, in functie van de pijn, geleidelijk op tot u comfortabel volledig kunt doorsteunen (meestal na ongeveer 3 weken).

Vanaf de eerste dag wordt deze spalk enkele malen per dag afgenomen. Eerst samen met uw kinesist om de knie voorzichtig te plooien en te strekken, nadien doet u dat zelf. Naarmate de pijn vermindert, blijft de spalk meer en meer uit. Na 1 week moet de spalk het grootste deel van de dag uitblijven om te kunnen oefenen.

Vanaf ongeveer de 3° week (cfr. hierboven) blijft de spalk definitief uit.

Indien nodig kan de chirurg beslissen om de spalk te vervangen door een brace.

De krukken worden gebruikt om de belasting op de knie te verminderen en geen bruuske draaibeweging te maken. Slechts de eerste dagen stapt u met brace en krukken. Binnen de week stapt u zonder brace en met 2 krukken. Het gebruik van krukken mag geleidelijk verminderen, in functie van de pijn, om ongeveer na 3 weken zonder of maximaal met 1 kruk te stappen.

De eenvoudigste manier om te oefenen is plaats te nemen op een tafel of hoge kruk. U kan dan uw been laten loshangen en zachtjes op en neer zwaaien, eventueel met ondersteuning van het niet geopereerde been. Naargelang de pijn wordt de intensiteit van de oefeningen geleidelijk opgedreven.

Fietsen wordt de hoeksteen van de revalidatie, eerst zonder en nadien met toenemende weerstand. De kinesist legt u ook uit wat “gesloten ketenoefeningen” en “hamstrings co-contracties” zijn. Als u deze oefeningen correct kan uitvoeren, kan u eventueel in een fitnesscentrum op eigen tempo, zonder te forceren, extra oefensessies inlassen. Dit zal de kracht van de bovenbeenspieren ten goede komen! Uw kinesist zal u evenwel onder controle houden om overdaad te voorkomen (overdaad schaadt)

Sporthervatting hangt af van 2 zaken: de revalidatie van de bovenbeenspieren en ook het ingroeien van de nieuwe kruisband die allebei 6 maanden duren. Daarom blijven alle startstop sporten(volleybal, basketbal,…) en alle contactsporten(voetbal, karate,… )verboden gedurende 6 en bij voorkeur 9 maanden. Vóór deze periode is de kans op scheuren van de nieuwe band erg groot!

Belangrijk:

Alle vermelde termijnen zijn richtinggevend, want iedere patiënt is anders. Strikt hanteren van termijnen (schema’s) zorgt voor frustratie en pijn. Gezond verstand moet primeren. Revalidatie lijkt altijd vlotter te verlopen bij andere (top)sporters.

Daags na de operatie start de kinesitherapeut met passieve mobilisatie van de knie. Uw been wordt op een toestel (Kinetec) geplaatst dat traag op en neer beweegt waardoor uw knie geleidelijk aan beweeglijker wordt.

Na enkele dagen zult u dagelijks naar de revalidatiedienst worden gebracht waar de mobiliteit en de kracht op actieve wijze worden geoefend.

Van zodra het normale gevoel hersteld is, zal de kinesitherapeut starten met gangrevalidatie (stappen). U mag vanaf het begin uw been volledig belasten (uitgezonderd indien de chirurg expliciet gemeld heeft dat u niet mag steunen). De laatste dag zal de kinesitherapeut het trappen lopen met u oefenen.

Gezien de revalidatie alsmaar sneller gaat, lopen we het risico uw knie te overbelasten. Dit kan een pijnlijk gezwollen knie (synovitis) opleveren. Een voortdurend evenwicht tussen te veel en te weinig doen, moet nagestreefd worden. De inspanning aanpassen in functie van de pijn en zwelling is noodzakelijk. De kinesist is hierbij uw coach! Hij/zij zal bepalen hoe het oefenritme aangepast moet worden aan (de zwelling van) de knie. Hierbij moet er rekening gehouden worden dat wat men voelt, het resultaat is van wat men gedaan heeft de dag voordien!

Bovenop gedoseerd oefenen is het aanbrengen van ijs (koude) een belangrijk hulpmiddel om de zwelling (synovitis) onder controle te houden. Dit is veel belangrijker dan welke ontzwellende medicatie ook. Onmiddellijk na de ingreep zal er dan ook gestart worden met het leggen van ijs.

Best haalt u een hometrainer (stationaire fiets) in huis. Door dagelijks meerdere malen een korte tijd (10 minuten) te fietsen, zal de souplesse van uw knie het snelst recupereren.

Daags na de operatie start de kinesitherapeut met passieve mobilisatie van de knie. Hiervoor zal de aangelegde “strekspalk”, waarvan de kinesist het gebruik nog zal toelichten, verwijderd worden.

Indien nodig zal uw been op een toestel (Kinetec) dat traag op en neer beweegt geplaatst worden, waardoor uw knie geleidelijk aan
beweeglijker wordt.
U mag vanaf het begin uw been volledig belasten (uitgezonderd indien de chirurg expliciet gemeld heeft dat u niet mag steunen).

Best haalt u een hometrainer (stationaire fiets) in huis. Door dagelijks meerdere malen een korte tijd (10 minuten) te fietsen, zal de souplesse van uw knie het snelst recupereren.

De revalidatie dient op 3 maanden gerekend te worden. Deze is sterk afhankelijk van de patiënt en de belasting die hij of zij wenst op te leggen (soort werk).

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Voor een gezonde dosis nieuws en oplossingen voor uw klachten!

Welkom in onze
Knie-unit »