Veel gestelde vragen

Ons team van professionals staat klaar om
uw vragen te beantwoorden!

Hoofd website OCT »

 

In onderstaande lijst vindt u de meest gestelde vragen met bijhorend antwoord

Moet ik preventieve spuitjes nemen na een kijkoperatie?
Na een kijkoperatie is het de bedoeling onmiddellijk te bewegen (kuitspieren op te spannen en zo snel als mogelijk te stappen). Bij zwaarlijvigheid, pilgebruik, roken of spataders bestaat er een verhoogd risico op flebitis (klontervorming in de bloedvaten). Daarom zou in deze omstandigheden, in overleg met uw arts, overwogen kunnen worden om tijdelijk medicatie in te spuiten (laag moleculair gewicht heparine) om dit risico te verkleinen.

Wanneer kan ik douchen?
De wonde dient droog en proper te blijven. Je kan douchen met een waterdicht verband.

Wat zijn de te verwachten problemen?
Zo’n 5% van de patiënten kan na 3 maanden revalidatie de knie moeilijk volledig strekken. Dit is te wijten aan littekenweefsel dat rondom de nieuwe kruisband groeit. Zo dit problematisch is, kan dit door een kijkoperatie (arthroscopie) vlot verwijderd worden.

Hoelang dien ik spuitjes te krijgen tegen trombose?
14 dagen. Doch indien je een laag risicoprofiel hebt, is dit niet nodig.

Wanneer kan ik autorijden?
Dit is afhankelijk van de kracht en coördinatie van uw knie. Uw kinesist begeleidt u hierin. Meestal is dit mogelijk rond week 4-6 na de operatie.

Hoelang blijf ik in het ziekenhuis?
De operatie gebeurt in principe in daghospitaal. Dit betekent dat je ’s morgens of ’s middags opgenomen wordt en ’s avonds (+/ 19u) naar huis kan. De chirurg komt ’s avonds nog langs. Zo je toch te veel pijn hebt, blijf je nog 1 nacht.

Wat zijn mogelijke complicaties?
– Infectie (< 1%)
o Opp. Wondinfectie = AB
o Infectie kan verspreid worden via de bloedbaan (met oorsprong vanuit tandabces of urineweginfectie (dit dient dan ook vooraf behandeld te zijn)
– Hartaanval of herseninfarct nog zeldzamer
– Longembool
– DVT
– Loslating
– Overmatig littekenweefsel
– Blijvende pijn
– Schade aan bloedvaten en zenuwen

Hoelang blijf ik in het ziekenhuis?
De gemiddelde hospitalisatieduur bedraagt 3-4 dagen. In principe kan u naar huis zodra de wonde droog is en de kinesitherapie vlot verloopt. Uiteraard dien je als patiënt ook comfortabel te zijn.

Hoelang dien ik spuitjes te krijgen tegen trombose?
Iedere ingreep geeft een inherent verhoogd risico op een diepe veneuze trombose (DVT, flebitis). Daarom wordt de nodige aandacht besteed aan voorkomen van deze verwikkeling. In het verleden werd voornamelijk aandacht besteed aan de farmacologische preventie (“spuitjes in de buik”). Ondertussen weten we dat de verbeterde operatietechnieken en vooral de versnelde revalidatie de oorzaak zijn waarom de kans op een flebitis in de laatste jaren spectaculair afgenomen is. Volledig kunnen we dit nooit voorkomen, maar de aantallen zijn te klein om deze zware profylaxis nog bij elke patiënt op te starten. Het risico op nevenwerkingen (wondlekkage, infectie, bloeduitstortingen,..) is groter dan de winst (verminderde DVT’s). Uitzonderingen zoals zwaarlijvigheid, uitgesproken spataders, langdurigere bedlegerigheid,.. zetten ons soms nog aan tot het voorschrijven van deze producten. Normaal is de inname van Asprine (80 mg, 2X/d gedurende 2 weken ) ruimschoots voldoende op voorwaarde dat u onmiddellijk start met de geplande mobilisatie (uit bed!!!).

Wanneer kan ik autorijden?
Dit is afhankelijk van de kracht en coördinatie van uw knie. Uw kinesist begeleidt u hierin. Meestal is dit mogelijk vanaf week 4-6 en in specifieke gevallen zelfs al vanaf 2 weken na de operatie.

Welke voorzorgen dien ik te nemen?
Bij tandingrepen waarbij een bacteriemie (besmetting via het bloed) kan ontstaan, dienen preventief antibiotica toegediend te worden. Zo wordt best 1 uur voor de ingreep 2g amoxicilline toegediend. Indien de patiënt echter allergisch is aan penicilline, wordt clindamycine 600 mg voorgeschreven.

Verdere info: lees de volledige brochure “Totale Knie Prothese” en brochure “Revalidatie na Totale Knie Prothese”

Volledig pijnvrij kan een ingreep niet gebeuren. De pijn moet maximaal onder controle gehouden worden. De pijn moet tot een “functioneel niveau” gereduceerd worden. Dit is niet alleen nuttig voor uw comfort. Het eindresultaat zal hier ook door bepaald worden. Te weinig pijnstilling verhindert u om  de noodzakelijke oefeningen (“vroegtijdige mobilisatie”) correct uit te voeren.

Elke operatie aan de knie lokt pijn uit. Pijnstilling is noodzakelijk. Hiervoor werd in samenspraak met de dienst anesthesie (link naar site AZ Turnhout/Diensten/Medische disciplines/ Anesthesie) “het pijnschema” opgesteld.

Het basis pijnschema:

Algemeen:   We moeten de pijn voor blijven (preventief werken).

We mogen niet wachten tot de pijn zich geïnstalleerd heeft. Dan is het veel moeilijker om de pijn onder controle te krijgen. We starten dus met verschillende pijnstillers “op voorhand”!

Zodra de pijn het toelaat bouwen we de medicatie af tot we een stabiel, voor u comfortabel, niveau bereiken. Dit niveau moet u toelaten de ochtend na de ingreep uit bed te komen. Hoe langer u in bed blijft, hoe moeilijker de start wordt. Bedlegerigheid zorgt voor tal van perfect te vermijden problemen. De pijnstilling, de verpleegkundige en de kinesist moeten u op een zo comfortabel mogelijke manier voorbij de moeilijkste hindernis helpen. Deze  vroege start is uitermate belangrijk!

We combineren meerdere geneesmiddelen  (multi-modaal). Op deze manier kunnen we de pijnprikkels op verschillende niveaus afblokken zonder echt hoge dosissen te moeten geven. Zo kunnen we de nevenwerkingen minimaal houden. Misselijkheid is niet altijd volledig te voorkomen. Hiervoor kan indien nodig bijkomende medicatie opgestart worden.

Het basisschema wordt bij iedereen opgestart. Naarmate de pijn afneemt wordt er individueel, tablet per tablet, afgebouwd. Hierbij zullen we de zwaarste medicatie (centraal werkende pijnstillers) eerst stoppen. Soms dienen omwille van opnieuw opflakkeren van pijn (opkomende zwelling vanaf dag twee, overbelasting,..) reeds gestopte tabletten herstart te worden. De revalidatie, de pijn en de zwelling verlopen zelden in een mooie rechte lijn. Schommelingen (terugval) horen bij het proces!

Bij de aanvang (de eerste nacht) zal een deel van de medicatie via een infuus gegeven worden. Dezelfde producten bestaan in tabletten. Deze werken even krachtig. Gezien u daags na de ingreep kunt eten en drinken schakelen we daarom zo snel mogelijk (de ochtend na de ingreep) over op tabletten. Dit kadert in de nationale ziekenhuiscampagne “slikken niet prikken”. Deze overschakeling is vooral gebaseerd op maximale veiligheid voor de patiënt. Bovendien leert u zo omgaan met  dezelfde medicatie die u mee naar huis krijgt. Op deze manier geraakt u in het hospitaal vertrouwd met deze producten en weet u hoe u deze thuis verder kunt nemen en naarmate de pijn afneemt verder kunt afbouwen. Zo voorkomen we ook dat u thuis plots meer pijn zou ervaren.

  • Producten

-Paracetamol: De hoeksteen van het schema. Deze “level 1 pijnstiller” kennen de meeste mensen als “de banale pijnstiller voor hoofdpijn!” Dit neemt niet weg dat in correcte dosage een zeer aanzienlijk deel van de pijn weggenomen kan worden. Gezien het prima veiligheidsprofiel (weinig nevenwerkingen, weinig risico naar overdosering) kan dit product ook meerdere weken doorgenomen worden. Dit is het laatste product dat gestopt moet worden (als alle pijn onder controle is!)

-Tramadol: Deze “level 2 pijnstiller” is zeker in de beginfase nodig. Het is een sterke pijnstiller maar heeft als nadeel bij sommige mensen misselijkheid uit te lokken. Deze misselijkheid verdwijnt meestal spontaan na 1 of 2 dagen. Hierdoor is bij ontslag dit “discomfort” verdwenen en kan dit product thuis veilig verder doorgenomen worden. De kans op andere nevenwerkingen (maagontsteking, nierproblemen, leverproblemen, kans op overdosering, ..) is bij dit product zeer klein.

-Dolantine (inspuiting) en Oxycontine (tabletten) zijn “level 3 pijnstillers”. Dit zijn uitermate krachtige producten. De nevenwerkingen (kans op verslaving) zijn reëel. Daarom beperken we het gebruik ervan tot de eerste uren na de ingreep.

-Ontstekingsremmers (NSAID, diclofenac) zijn hier zeker nuttig gezien de meeste pijn veroorzaakt wordt door zwelling. Deze tabletten onderdrukken deze zwelling. In het verleden werden deze producten (te)veel ingenomen met belangrijke maagdarm- en nierproblemen tot gevolg. Daarom zullen we altijd informeren naar problemen in het verleden (maagzweer, maagverkleining, nierblokkage,…). Indien deze aanwezig zijn starten we deze producten niet op. Indien u last zou krijgen stoppen we ze onmiddellijk. In het schema worden ze in tijd beperkt (maximaal 4 dagen). Dit kan omdat “IJSAPPLICATIE” een zeer goedkoop, efficiënt, onderschat, beschikbaar,… alternatief biedt om zwelling onder controle te krijgen. Drie tot vijf maal daags aanbrengen van ijs is na deze ingreep een absolute noodzaak!!! Omdat dit zo belangrijk is verkopen wij aan elke patiënt een coldpack (± 3 € op uw ziekenhuisfactuur). Zo kan u de noodzakelijke koeling thuis verder zetten!!

Tijdens de ingreep spuit de chirurg lokale verdoving in rond de knie. Dit werkt ongeveer 12 uur en helpt zo de eerste pijn te onderdrukken. Uitzonderlijk verdooft deze inspuiting de zenuw die naar uw voet loopt mee. Dit kan gedurende enkele uren een dove voetrand en een verminderde capaciteit om uw enkel te strekken opleveren. Dit verdwijnt met de nodige tintelingen spontaan en volledig.

Voor u in slaap gedaan wordt zal de anesthesist eventueel bijkomend een lokale verdoving in uw dij geven (adductor kanaal block).

 

VRAGENLIJST PROM’S

Als dienst orthopedie streven wij naar een kwalitatief hoogstaande zorg voor elke patiënt. Hierbij is de eerlijke mening van de patiënt een belangrijke richtlijn. Daarom zijn we in 2019 gestart met de vragenlijsten genaamd PROM’s (Patient Reported Outcome Measures).

Met behulp van deze vragenlijsten hebben we een betere kijk op hoe u, als patiënt, uw behandeling ervaren heeft.

U zal zowel voor als na de ingreep een vragenlijst ontvangen om een duidelijk beeld van uw genezing te verkrijgen.

Deze gegevens worden door uw specialist gebruikt voor wetenschappelijke statistische doeleinden. Er kan geen verband gelegd worden tussen de door u gegeven antwoorden/opmerkingen en uw naam. Deze antwoorden zijn dus volstrekt anoniem. Daarom vervangt deze vragenlijst uw controleraadpleging bij uw behandelende arts niet.

De vragenlijsten zullen u per email ter beschikking worden gesteld zodat u deze in alle rust thuis kan invullen. Ze worden eveneens (indien gewenst) bij uw controleafspraak in de wachtruimte aangeboden via ipad.

Bij vragen of bemerkingen mag u ons steeds contacteren op 014/44 44 30 of 014/40 67 85.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Voor een gezonde dosis nieuws en oplossingen voor uw klachten!

Welkom in onze
Knie-unit »