Young girls knee

Young girls knee

Wat?

Young girls knee of chondromalacia patellae omvat een verweking van het kraakbeen achter de knieschijf, waardoor de patiënt bij toegenomen belasting een vnl anterieure (vooraan) pijn ervaart in de knie.

Wie?

Voornamelijk jonge meisjes (12-25 jaar) presenteren zich vaak op de raadpleging met sinds lange tijd pijnklachten vooraan in de knie.

Klachten?

Ze vermelden een eerder belastingsgebonden pijn. Lang in gehurkte houding zitten is pijnlijk, alsook lange tijd in een zetel (‘movie-sign’).

Onderzoeken?

Het is vaak een klinische diagnose. Doch wanneer de patiënt langdurige pijn (> 6 maanden) heeft, kan een bijkomende scan (NMR-scan) aangevraagd worden, ter uitsluiting van een instabiel kraakbeenletsel.

Wanneer behandelen?

De patiënt zal behandeld worden wanneer de klachten functionele hinder veroorzaken.

Behandelingsmogelijkheden?

De behandeling van deze veel voorkomende klacht bestaat uit spierversterkende oefeningen, zo nodig onder begeleiding van een kinesitherapeut.

Welkom in onze
Knie-unit »