Arthrose

Arthrose

Wat?

Artrose is een aandoening waarbij het gewrichtsoppervlak (kraakbeen) langzaam afbrokkelt. Hierbij worden aan de rand van het gewricht papegaaienbekken gevormd. Tevens treedt er een vernauwing van de gewrichtsspleet op. Het gewricht gaat langzaam vervormen waardoor een O- of een X-been kan ontstaan.

Wie?


Boven de leeftijd van 60 jaar heeft meer dan 10% van de wereldbevolking symptomen van artrose.

Klachten?

Bewegen wordt pijnlijk waardoor de mobiliteit en de zelfredzaamheid van de patiënt afnemen. Na verloop van tijd ontstaat ook rustpijn en nachtelijke pijn.

Onderzoeken?

Meestal volstaat een klassieke radiografie (Rx). Uitzonderlijk zal een MRI (scanner)bijgevraagd worden.

Wanneer en hoe behandelen?

Bij milde klachten volstaat een conservatieve (niet-operatieve) aanpak. Volgens de richtlijnen bestaat deze uit het nemen van voldoende lichaamsbeweging, waar nodig reductie van lichaamsgewicht en bij teveel pijn inname van paracetamol.
Een enkele corticoïdeninfiltratie kan overwogen worden.
In specifieke gevallen van artrose kan een corrigerende (unloader) brace aangemeten worden.

Bij ernstige klachten (nachtelijke pijn, gangperimeter minder dan 1 km, dagelijks innemen van pijnstillers,…) kan in functie van de klacht en de leeftijd een operatie (zie behandeling: kanteloperatie, halve (uni) prothese of totale knieprothese,..) overwogen worden.

Welkom in onze
Knie-unit »