......

Welkom op de

van Orthopedisch Centrum Turnhout

Knie-unit

Onze artsen

Welkom bij onze

Knie-unit

Afspraak maken

 

Welkom op onze Knie-unit!

In de knie-unit komt zowel de jonge sporter (recreatief of professioneel) als “de minder jonge actieveling met slijtageletsels” aan bod.
Veel problemen (meniscus-, kruisband-, kraakbeenletsels) kunnen met een kijkoperatie (artroscopie) behandeld worden. Gewrichtssparende procedures (kraakbeenprocedures, kanteloperaties, enz.) vinden meer en meer hun ingang gezien er zich steeds jongere patiënten aanbieden met knieletsels.
Dikwijls is het plaatsen van een knieprothese onvermijdelijk. Mits het schetsen van correcte verwachtingspatronen is de knieprothese uitgegroeid tot een van de meest betrouwbare procedures binnen de geneeskunde.
Door de nauwe samenwerking met de gespecialiseerde spoedgevallen heeft de dienst ruime ervaring opgebouwd met reconstructies van zeer complexe knieletsels (knieluxaties, periarticulaire fracturen, enz.).
Dit volledige pallet wil deze knie-unit op een wetenschappelijk onderbouwde manier brengen.

Gezien de complexiteit van de kniepathologie is er dagelijks overleg tussen “de kniemannen”. Waar nodig wordt tijd gemaakt om ingrepen samen uit te voeren (complexe revisies van protheses, multi-ligament herstellingen bij volledige ontwrichtingen, enz.).
Voor verdere uitbouw van expertise worden bepaalde ingrepen toebedeeld aan één chirurg (halve (unicompartimentele) knieprothese, kanteloperatie, enz.).

De knie-unit wil maximaal wetenschappelijk onderbouwde behandelingen afleveren. Hiervoor is voortdurende kritische evaluatie van eigen resultaten nodig. Daarom registreren we uitvoerig en vragen we, met 100 % garantie voor privacy, aan de patiënten om actief deel te nemen aan de bevragingen.

Links

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Voor een gezonde dosis nieuws en oplossingen voor uw klachten!

HERNEMEN SPECIALISTISCHE ACTIVITEITEN

De federale regering heeft aangekondigd dat de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig mag uitgebreid worden vanaf 4/5/2020.

De orthopedisten van AZ Turnhout zullen de raadpleging hernemen aan de vooropgestelde richtlijnen van social distancing en met maximale inspanning om uw en onze gezondheid te bewaken. U kunt voor een afspraak ons secretariaat contacteren op 014.44.44.30 of 014.40.67.85 Zonder afspraak wordt u de toegang tot het ziekenhuis geweigerd.

Wij vragen u om een mondmasker te dragen en alleen -of indien echt nodig met maximaal 1 begeleider- naar de polikliniek te komen. Het is van groot belang dat uw verblijf in de wachtzaal tot maximaal 10 minuten wordt beperkt. Aan de inkom van het ziekenhuis zal gevraagd worden om buiten te wachten als u zich te vroeg aanbiedt.

Indien uw huisarts vermoedt dat medische beeldvorming zoals scan of echografie noodzakelijk is, dan moet hiervoor eerst een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van medische beeldvorming.

Wij blijven ‘Tele Consulting’ aanbieden en verkiezen dit medium ook voor voornamelijk de postoperatieve controles of recent opgekomen niet traumatische klachten. Hiervoor stuurt u een mail naar infoSE@orthopedie-turnhout.be met vermelding van naam, geboorte datum en welke orthopedist u wenst te spreken. Wij nemen dan contact met u op.

Uw huisarts is en blijft uw eerste contactpunt bij recent opgekomen niet traumatische klachten.

Geplande operaties worden a minima toegelaten gedurende de eerste 2 weken van mei. U wordt hiervoor gecontacteerd door uw orthopedist. Bij verdere daling van de Covid besmetting, zal de OK activiteit progressief opgevoerd worden. Het omgekeerde geldt ook en leidt mogelijks tot nieuwe annulaties en/of verplaatsingen van reeds gemaakte afspraken.

Bij acute (traumatische) pathologie kunt u ook de spoed contacteren alwaar een strikte scheiding is tussen Covid en niet-Covid patiënten.

Welkom in onze
Knie-unit »