Samenwerking met reumatologie

Inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals reumatoïde artritis worden vaak medicamenteus behandeld. Een behandeling en opvolging bij de dienst reumatologie is dan aangewezen. Bij ver gevorderde problemen kan soms ook handchirurgie nodig zijn. Een samenwerkingsverband bestaat met de dienst reumatologie van AZ Turnhout.

http://www.azturnhout.be/reumatologie

Welkom in onze
Hand- en Polskliniek »