Nazorg na heelkunde

Nazorg na heelkunde

Om problemen te vermijden is correcte aanpak na een ingreep nodig.
Meestal mag het postoperatieve verband dicht blijven tot bij de eerste postoperatieve controle bij de chirurg.
De arm in draagdoek hoog houden verhindert zwelling en pijn.
Pijnmedicatie o.v.v. paracetamol 1g tot 4 x daags is steeds aangewezen.
De gewrichten die niet vast zitten in het verband (vingers, elleboog, schouder) moeten blijven bewegen om verstijving tegen te gaan.

Welkom in onze
Hand- en Polskliniek »