Breuken

Breuken

Wat?

De kwaliteit van heling van een breuk hangt af van 3 elementen:
– Het herstel van het gewrichtsoppervlak. Verschuivingen of niveauverschillen tot 2mm veroorzaken meestal geen problemen.
– De relatieve lengte van het spaakbeen t.o.v. de ellepijp: Een te lange ellepijp is uitwendig duidelijk zichtbaar en drukt in de handwortel. Dit veroorzaakt pijn bij steunen op de handen en bij wringbewegingen.
– De kanteling van het afgebroken deel van het spaakbeen (naar achter gekanteld)

Onderzoeken?

– Vergelijkende röntgenopnames (links vs. Rechts)
– CT scan voor gedetailleerde evaluatie.

Wanneer behandelen?

De “esthetische” kwaliteit van de pols is geen reden tot heelkunde. Blijvende pijn en/of functieverlies is reden tot chirurgie.

Behandelingsmogelijkheden?

De afwijking dient gecorrigeerd te worden. Dit betekent dat het geheelde bot doorgezaagd dient te worden en de afwijking gecorrigeerd.
Soms is het nodig gebruik te maken van 3D modelling waarbij het spiegelbeeld van de gezonde hand model staat voor de te herstellen hand. Er wordt gebruik gemaakt van “guides” gemaakt met 3D printing om tijdens de operatie de correctie zo exact mogelijk te herstellen. Op dit moment bestaat voor deze techniek in België geen terugbetaling.

Dr. Mombert werkte in zijn opleiding samen met prof. Filip Stockmans die wereldwijd pionierswerk verricht voor deze techniek.

Welkom in onze
Hand- en Polskliniek »